Vilkår og betingelser for tjenester til Airbnb-verter

Sist oppdatert: 01.08.2023

1. Innledning

Disse vilkårene og betingelsene (“Vilkårene”) regulerer din bruk av tjenestene som tilbys av BnbService til personer som leier ut sin bolig.
Ved å bruke våre tjenester, samtykker du i å overholde og være bundet av disse vilkårene. Vennligst les dem nøye før du bruker tjenestene våre.

2. Tjenester vi tilbyr

Vårt mål er å hjelpe deg som Airbnb-vert med å administrere dine utleieaktiviteter mer effektivt. Våre tjenester inkluderer [liste over tjenester, for eksempel: gjestekommunikasjon, reservasjonsbehandling, innsjekkings- og utsjekkingskoordinering]. Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere tjenestene våre etter behov.

3. Dine forpliktelser

Som Airbnb-vert er du ansvarlig for å sikre at all informasjon du gir oss, inkludert oppdateringer om din Airbnb-listing og reservasjoner, er nøyaktige og oppdaterte. Du forplikter deg til å samarbeide med oss og følge våre instruksjoner for å sikre en sømløs tjenesteopplevelse.

4. Betaling

Vi tilbyr våre tjenester mot en avtalt avgift, som kan variere avhengig av omfanget av tjenestene du velger. Betalingen for tjenestene våre vil bli fakturert i henhold til avtalt tidspunkt og metode. Eventuelle ubetalte beløp kan resultere i suspensjon eller opphør av våre tjenester.

5. Ansvarsfraskrivelse

Vi streber etter å gi nøyaktige og pålitelige tjenester, men vi kan ikke garantere at all informasjon vil være feilfri eller oppdatert til enhver tid. Vi påtar oss ikke ansvar for tap, skader eller ulemper som oppstår som følge av din bruk av våre tjenester. Du er ansvarlig for dine egne handlinger som Airbnb-vert.

6. Personvern

Din personvern er viktig for oss. Vi vil samle, lagre og behandle dine personopplysninger i samsvar med vår personvernpolicy. Ved å bruke våre tjenester, samtykker du til innsamling og behandling av personopplysningene dine som beskrevet i personvernpolicyen vår.

7. Avslutning

Vi forbeholder oss retten til å suspendere eller avslutte dine tjenester dersom du ikke overholder disse Vilkårene eller hvis det er en gyldig grunn til slik handling. Du kan også avslutte tjenestene når som helst ved å gi oss beskjed i henhold til våre instruksjoner.

8. Endringer i vilkårene

Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere disse Vilkårene etter behov. Eventuelle endringer vil bli varslet på vårt nettsted eller via e-post. Fortsatt bruk av tjenestene våre etter at endringer er gjort, utgjør aksept av de reviderte Vilkårene.

9. Regler fra myndighetene

Fra 2018 har det blitt innført nye skatteregler for kortidsutleie i egen bolig. Det tidligere skattefrie beløpet er fjernet.

I stedet beskattes disse inntektene ved hjelp av en forenklet regel. Dette betyr at de første 10 000 kronene i leieinntekter er skattefrie. For beløp over dette regnes 85 prosent av inntekten som skattepliktig inntekt og beskattes som kapitalinntekt med en sats på 23 prosent (fra 2018). Du kan ikke trekke fra noen utgifter i denne sammenhengen.

Skattedirektoratet har klargjort at provisjon til utleiebyråer eller bookingfirmaer ikke skal fratrekkes ved beregningen av leieinntekt. Gebyrer som leietakeren er pålagt å betale til disse, skal heller ikke inkluderes i grunnlaget for beregning av skattepliktig leieinntekt.

Fra 2020 innførte myndighetene en regel som begrenser kortidsutleie til maksimalt 90 dager i løpet av ett år. Dette er noe som huseieren selv må sørge for å overholde. Ellers vil vi fortsette å hjelpe med utleie så lenge huseieren ønsker vår tjeneste.

10. Kontakt oss

Hvis du har spørsmål, bekymringer eller tilbakemeldinger om disse Vilkårene eller våre tjenester, vennligst kontakt oss: post@bnbservice.no.

 

 

v